Là một Marketer hay nhà quảng cáo chắc hẳn bạn đã nghe qua thuật ngữ Remarketing hay tiếp thị lại, thuật ngữ này mô tả cho các chiến dịch quảng cáo tiếp thị lại đến người đã tương tác trước đó.

Với tiếp thị lại bạn Remarketing có thể quảng cáo đến những người đã từng truy cập website của bạn. Với tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bạn có thể quảng cáo các sản phẩm cụ thể mà người dùng đã xem trên website của bạn cùng danh sách các sản phẩm liên quan giúp. Dynamic Remarketing giúp bạn cá nhân hóa chiến dịch quảng cáo của mình, tăng trải nghiệm khách hàng và giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Google cung cấp đầy đủ các tùy chọn chạy Remarketing và Dymamic Reamrketing trong nền tảng quảng Google Ads của họ. Để chạy được tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bạn cần gắn thẻ theo dõi cho website bán hàng của mình. Đây là các đoạn mã sự kiện được đặt trên các trang khác nhau giúp Google hiểu được khách hàng làm gì trên website của bạn sau khi click vào quảng cáo và họ có chuyển đổi không ?

*Bài viết được biên soạn và phân tích dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của Sang, hy vọng giúp ích được cho bạn. Nếu có sai sót nào đó mong nhận được góp ý từ bạn đọc!

Các bước cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing trên website

Xác định loại hình doanh nghiệp để tạo các sự kiện và thông số phù hợp

Ở bài viết này Sang sẽ hướng dẫn bạn cài đặt thẻ theo dõi cho website bán hàng nên sẽ chọn loại hình doanh nghiệp là Bán lẻ

Đọc thêm:  Hiểu về Facebook Pixel để tối ưu quảng cáo Facebook Ads tốt hơn

Các sự kiện và thông số cần thiết cho website bán hàng

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Thông số cấu hình bán lẻ
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Sự kiện cấu hình bán lẻ

Gắn thẻ tiếp thị lại vào website của bạn

Bước này rất quan trọng, nếu bạn không phải là người phát triển website hãy gửi yêu cầu cài đặt đến quản trị viên để được hỗ trợ

Bài viết này Sang sẽ hướng dẫn bạn sử dụng biến lớp dữ liệu DataLayer để đẩy thông tin qua Google Tag Manager.Dưới đây là các trang và mẫu DataLayer chuẩn theo 5 sự kiện mà Google cung cấp cần gắn lên website của bạn trước khi sử dụng Google Tag Manager để cài đặt thẻ tiếp thị lại

– Trang chi tiết sản phẩm:

<script>

    var dataLayer = [];

    dataLayer.push({

    'event':'view_item', // tên sự kiện

    'value': 1990000, //giá của sản phẩm

    'items' : [{

        'id': 145, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      }],

    });

</script>

– Nút thêm vào giỏ hàng

<script>

    var dataLayer = [];

    dataLayer.push({

    'event':'add_to_cart', // tên sự kiện

    'value': 1990000, //giá của sản phẩm

    'items' : [{

        'id': 145, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      }],

    });

</script>

– Trang danh mục sản phẩm

<script>

    var dataLayer = [];

    dataLayer.push({

    'event':'view_item_list', // tên sự kiện

    'value': '', //trang danh mục có thể để trống chỗ này

    'items' : [ //mảng JSON danh sách sản phẩm trong danh mục

{

        'id': 145, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      },

{

        'id': 146, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      },

    ],

    });

</script>

– Trang kết quả tìm kiếm

<script>

    var dataLayer = [];

    dataLayer.push({

    'event':'view_search_results', // tên sự kiện

    'value': '', //trang kết quả tìm kiếm có thể để trống chỗ này

    'items' : [ //mảng JSON danh sách sản phẩm trong kết quả tìm kiếm

{

        'id': 145, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      },

{

        'id': 146, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      },

    ],

    });

</script>

– Trang mua hàng thành công

<script>

    var dataLayer = [];

    dataLayer.push({

    'event':'purchase', // tên sự kiện

    'value': '2890000', //giá trị đơn hàng

    'items' : [ //mảng JSON danh sách sản phẩm trong kết quả tìm kiếm

{

        'id': 145, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      },

{

        'id': 146, //id của sản phẩm

        'google_business_vertical': 'retail'

      },

    ],

    });

</script>

Cài đặt thẻ tiếp thị lại trong Google Tag Manager

Bài viết này giả định bạn đã cài đặt xong Google Tag Manager vào website nhé

Đọc thêm:  Tìm hiểu mô hình phân bổ trong quảng cáo

Sau khi đặt thành công các Datalayer ở trên vào các trang, bạn đã có thể tự mình cài đặt thẻ tiếp thị lại trong Google Tag Manager mà không cần can thiệp vào website

Tuần tự cài đặt như sau:

Tạo các trình kích hoạt (Trigger) theo tên các sự kiện trên

Ở tag Trình kích hoạt, chọn Mới để tạo trình trích hoạt. Chọn loại trình kích hoạt là Sự kiện tùy chỉnh và điền đúng tên sự kiện trong cácDataLayer ở trên. Tiếp tục tạo đủ 5 trình trích hoạt tương ứng với 5 sự kiện.

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Chọn loại trình kích hoạt là Sự kiện tùy chỉnh
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Điền tên sự kiện khớp với tên sự kiện trong DataLayer đã đặt trên website

Tạo biến lớp dự liệu lấy dữ liệu từ DataLayer

Với thẻ tiếp thị lại động, mình cần tạo 2 biến value và items để lấy thông tin từ DataLayer đẩy qua.

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Chọn loại biến là Biến lớp dữ liệu
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Điền tên biến khớp với tên đã đặt trong DataLayer

Làm tương tự với biến items

Tạo thẻ tiếp thị lại sử dụng các biến và trình kích hoạt trên

Sau khi tạo trình kích hoạt và biến bạn đã có thể tạo ra thẻ tiếp thị lại khác nhau cho từng trang trên website, cụ thể sẽ tạo 5 thẻ tiếp thị lại cho 5 loại trang như sau:

Ở tag Thẻ, chọn Mới để tạo thẻ. ở tag Cấu hình thẻ, chọn loại thẻ là Thẻ tiếp thị lại trên Google Ads và điền ID chuyển đổi và tích chọn mục Send dynamic remarketing event data và điền vào tên sự kiện, Event value tích vào dấu cộng bên cạnh và chọn biến value đã tạo bên trên trên. Mục sự kiện sẽ chọn biến là items. Chọn trình kích hoạt theo tên sự kiện, ví dụ ở đây sự kiện là view_item sẽ chọn trình kích hoạt là view_item đã tạo trước đó.

Đọc thêm:  Quảng cáo Google Ads (Google Adwords) gồm những gì ?
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Chọn loại thẻ
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Điền ID chuyển đổi và tích chọn Send dynamic remarketing event data
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Chọn trình kích hoạt tương ứng với sự kiện theo dõi

Tương tự với các trang còn lại

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
5 thẻ tiếp thị lại động mà bạn cần gắn vào website bán hàng

Cách lấy ID chuyển đổi trong tài khoản Google Ads

Trong trình quản lý Google Ads, ở tag CÔNG CỤ VÀ CÀI ĐẶT bạn chọn Lượt chuyển đổi và tạo một hành động chuyển đổi. Ở đây mình đã tạo sẵn chuyển đổi Mua hàng thành công.

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Chọn lượt chuyển đổi trong Google Ads
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Hành động chuyển đổi
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng
Chọn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Ở tùy chọn thiết lập thẻ bạn chọn Sử dụng trình quản lý thẻ của Google làm phương thức thiết lập. Đây là cách cài đặt thẻ thông qua Google Tag Manager mà mình sẽ hướng dẫn dưới đây, đến đây bạn đã lấy được ID chuyển đổi để đo lường

Xuất bản và kiểm tra hoạt động thẻ trên website

Đến đây cơ bản bạn xong các tạo thẻ cho theo theo dõi tiếp thị lại động Dynamic Remarketing trong Google Tag Manager. Việc tiếp theo là Xuất bản để thẻ có hiệu lực trên website của bạn.

Cài đặt công cụ Google Tag Assistant trên Google Chorme để kiểm tra thẻ có hoạt động đúng không bằng cách truy cập từng trang để kiểm tra thẻ và dữ liệu trong thẻ.

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng

Thẻ đã được kích hoạt trên trang sản phẩm (sự kiện view_item)
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng

ID chuyển đổi được gửi kèm, Bấm vào Request để xem thẻ đang gửi dữ liệu gì đến Google Ads
Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng

Các thông số bán lẻ được gửi trong thẻ tiếp thị lại động giúp Google xác định loại trang, sản phẩm nào khách hàng xem trên website của bạn

Vậy là bạn đã gắn xong thẻ theo dõi cho tính năng tiếp thị lại động Dynamic Remarketing trong Google Ads. Đến đây cơ bản Google đã có thể thu thập vào nhận biết hành vi của khách hàng vào website của bạn và bạn cũng có thể tạo chiến dịch tiếp thị lại động cá nhân hóa cho từng người dùng trong Google Ads.

Chúc bạn thành công

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Trong hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, Sang đã trải nghiệm và có nhiều kinh nghiệm từ phân tích, lập kế hoạch đến giám sát và thực hiện các hoạt động giúp doanh nghiệp tăng trưởng. Blog này là nơi Sang chia sẻ về nghề nghiệp, nội dung trọng tâm về Digital Marketing, hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.
guest
Mọi bình luận sẽ được xét duyệt trước khi có thể hiển thị, bạn sẽ nhận được thông báo qua Email
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận