Google Ads

Checklist tracking website, danh sách các thẻ theo dõi nên gắn để đo lường...

Tracking hay đo lường là một công việc rất cần thiết và quan trọng trong Digital Marketing. Nếu bạn muốn đánh giá hiệu quả các chỉ số trên website...

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho...

Là một Marketer hay nhà quảng cáo chắc hẳn bạn đã nghe qua thuật ngữ Remarketing hay tiếp thị lại, thuật ngữ này mô tả cho các chiến dịch...
Mô hình phân bổ Google Ads

Tìm hiểu mô hình phân bổ trong quảng cáo

Mô hình phân bổ là các cách xác định giá trị đóng góp cho các quảng cáo trong hành trình chuyển đổi. Với mỗi mô hình khác nhau sẽ có cách xác định giá trị đóng góp khác nhau trên các quy tắc của mô hình đó.
Đánh giá hiệu quả quảng cáo qua các chỉ số (Phần 1)

Đánh giá hiệu quả quảng cáo qua các chỉ số (Phần 1)

Bạn có đang thắc mắc liệu rằng quảng cáo của mình có hiệu quả không? Làm sao biết chiến dịch quảng cáo nào tốt, chiến dịch nào chưa tốt....

Quảng cáo Google Ads (Google Adwords) gồm những gì ?

Tổng quan về Google Ads Bài viết này mình không hướng dẫn các bạn thực hành chạy Google Ads mà sẽ trình bày ngắn gọn nhất những loại hình quảng...